Kancelaria Adwokacka Warszawa

Dane rejestrowe

Dane rejestrowe

Adres korespondencyjny

AMK Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 70 lok. 14

00-175 WarszawaDane rejestrowe

AMK Sp. z o.o.

al. Jana Pawła II 70 lok. 14

00-175 Warszawa

 

NIP: 118-203-39-38

Regon: 142434754

KRS: 0000357901

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Numer konta bankowego:

Bank Zachodni WBK S.A.

ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław

55109010560000000120652505