Kancelaria Adwokacka Warszawa

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zlecić Państwu sprawę, która była już prowadzona przez inną firmę?

Tak, podejmujemy się tego rodzaju sprawa. Przed przejęciem takiej sprawy, dokładnie zapoznajemy się z dokumentacją i weryfikujemy ją przed przystąpieniem do działania.
Jaka jest minimalna kwota, która podlega windykacji?
Nie ma minimalnej kwoty od której, należy prowadzić windykację. Każde zobowiązanie, nawet to minimalne, podlega uregulowaniu. Dlatego też nie pozostajemy obojętni wobec tego typu długów.

 

Co zrobić gdy, mój stały Klient nie reguluje należności w terminie a zlecając windykację obawiam się że go stracę?


Windykacja, nie zawsze oznacza nieprzyjemności takie jak egzekucja komornicza. Specjaliści AMK Sp. z o. o.  reprezentują wysoki poziom kultury osobistej i mają duże doświadczenie w windykacji polubownej, która odpowiednio prowadzona nie wpływa na relację między klientem AMK Sp. z o.o., a dłużnikiem. Działamy profesjonalnie a każdy nasz krok jest konsultowany z Klientem i to do niego należy decyzja o sposobie prowadzenia egzekucji.


W jaki sposób windykujecie należności?

Windykację należności można podzielić na trzy etapy:
- polubowny, na który składają się negocjacje z dłużnikiem, ocena jego wypłacalności, monitoring wierzytelności;
- sądowy, przygotowujemy pozew do sądu i następnie czuwamy nad całym postępowaniem do momentu uzyskania klauzuli wykonalności;
- egzekucyjny, czyli złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz czuwanie nad tokiem egzekucji.

 

Ile może trwać windykacja?

Windykacja to proces złożony, a jej skuteczność zależy od wielu czynników dlatego po zapoznaniu się z dokumentami będziemy w stanie określić ramy czasowe dla konkretnej sprawy. To ile będziemy czekać na zwrot należności zależy od dokumentacji jaką posiadamy i od samego dłużnika. Niekiedy wystarczy samo wezwanie do zapłaty, które zmobilizuje dłużnika do uiszczenia zaległości ale są przypadki gdy konieczne jest skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego.

 

Co to jest pieczęć prewencyjna?

Pieczęć prewencyjna to informacja dla kontrahenta, że w przypadku nie uregulowania należności, sprawa zostanie przekazana AMK Sp. z o. o. i to ona będzie dochodziła należności.

 

Dlaczego warto używać pieczęci prewencyjnej AMK Sp. z o. o.?

Pieczęć prewencyjna AMK Sp. z o. o. przyczynia się do budowy Państwa wizerunku jako przedsiębiorstwa dbającego o terminowe regulowanie należności. Pieczęć prewencyjna gwarantuje minimalizację kosztów oraz eliminacje konieczności prowadzenia postępowania windykacyjnego, poprawę płynności finansowej Państwa firmy, dzięki terminowej spłacie zobowiązań klientów.

 

Komu lepiej powierzyć odzyskanie długu kancelarii prawnej czy AMK Sp. z o. o.?


Odzyskanie długu najlepiej powierzyć wyspecjalizowanemu podmiotowi jakim jest AMK Sp. z o. o. Dzięki doświadczeniu i wiedzy możemy zapewnić pełną obsługę zarówno jako firma windykacyjna jak i kancelaria prawna na każdym etapie postępowania.

 

Jak zlecić windykację?


Na stronie internetowej AMK Sp. z o. o. są udostępnione formularze kontaktowe, po ich wypełnieniu i przesłaniu, skontaktuje się z Państwem nasz przedstawiciel. Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 730-276-287 lub mailowo biuro@amk-windykacja.pl .

 

Jakie są skuteczne metody ściągania długów?


No to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Każda sytuacja jest indywidulana i wymaga indywidualnej oceny. Jako firma windykacyjna posiadamy dużą wiedzę oraz doświadczenie i dzięki temu możemy ocenić jaka metoda windykacji będzie najskuteczniejsza.
 

Jaki jest procent skuteczności działań AMK Sp. z o.o.?

Naszych Klientów zawsze informujemy że nie ma 100% pewności na odzyskanie wierzytelności. To czy odzyskamy dług zależy od kilku czynników, jak na przykład pełna dokumentacja długu (np. umowa, faktury) czy odpowiednio prowadzona windykacja polubowna. Czasami wystarczy by sprawa została szybko skierowana do windykacji.

 

Wiem że dłużnik celowo sprzedaje majątek i obawiam się że nie będzie możliwości prowadzenia egzekucji należności, co w takim przypadku mogę zrobić?


W tym przypadku prowadzenie postępowania egzekucyjnego będzie możliwe, pomimo iż dłużnik celowo zbywa majątek na rzecz osób trzecich. W takim przypadku wierzycielowi przysługuje tzw. skarga pauliańska, której celem jest ochrona wierzyciela na wypadek nieuczciwego postępowania dłużnika przez wyzbywanie się składników swojego majątku na rzecz osób trzecich lub obciążenie tego majątku, w stopniu uniemożliwiającym regulację należności. Ochrona ta polega na możliwości zaskarżenia przez wierzyciela krzywdzącej go czynności prawnej celem uznania tej czynności za bezskuteczną względem niego. W przypadku gdy sąd uwzględni to żądanie, wierzyciel uzyskuje możliwość dochodzenia zaspokojenia od osoby trzeciej, będącej stroną czynności prawnej uznanej za bezskuteczną wobec skarżącego z ograniczeniem do przedmiotów majątkowych, które wskutek zaskarżonej czynności wyszły z majątku dłużnika.