Kancelaria Adwokacka Warszawa

FAQ

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna jest najlepszym sposobem na motywowanie klientów do terminowego regulowania zobowiązań. Pieczęć informuje kontrahentów, że w przypadku nieuregulowania w terminie płatności, firma AMK Sp. z o.o. podejmie natychmiastowe działania windykacyjne. Wykorzystując pieczęć prewencyjną na fakturach, umowach oraz wszelkiego rodzaju dokumentach handlowych informujecie Państwo swoich klientów o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną, co dyscyplinuje Państwa klientów do szybszej spłaty zobowiązań, poprawiając w ten sposób płynność finansową Państwa firmy.