Kancelaria Adwokacka Warszawa

Monitorowanie należności Warszawa

Monitorowanie należności Warszawa

Monitorowanie należności Warszawa

AMK Windykacja & Doradztwo Gospodarcze to jedna z bardziej skutecznych firm windykacyjnych w Warszawie. Nasze działania mają na celu uzyskanie należności od Twoich kontrahentów, którzy wcześniej nie wywiązali się z umowy. Uczestniczymy w procesie windykacji od początku do końca, monitorując posunięcia dłużnika.

Na czym polega monitorowanie należności w Warszawie?

Jeżeli Twój kontrahent spóźnia się ze spłatą należności, to podejmujemy odpowiednie kroki w tej sprawie. Podstawowym zadaniem jest ustalenie przyczyn opóźnienia oraz regularne przypominanie o zbliżającym się terminie płatności. Wszystko po to, aby doprowadzić do terminowego regulowania należności. Taki monitoring należności to działanie prewencyjne, aby zabezpieczyć Twoją firmę przed stratami finansowymi.

Na czym polega windykacja należności w Warszawie?

Możliwym jest jednak, że niesolidny kontrahent nie będzie na czas realizował spłat. W takiej sytuacji podejmujemy się windykacji polubownej. To próba negocjacji z dłużnikiem w celu ustalenia terminów rat. Kontaktujemy się z nim telefonicznie, mailowo oraz listownie, w razie potrzeby umawiamy spotkanie bezpośrednie. Może się zdarzyć, że dłużnik, mimo ustaleń, nie wywiązuje się z zobowiązań. Nic straconego – rozpoczynamy wówczas windykację sądową. Do przeprowadzenia windykacji sądowej niezbędne jest dostarczenie sądowi dokumentów w postaci umów, faktur z klientem oraz danych zebranych wcześniej podczas windykacji polubownej. AMK Windykacja & Doradztwo Gospodarcze sporządzi również wniosek o wydanie nakazu zapłaty. W dalszej kolejności będziemy nadzorować egzekucję komorniczą. AMK reprezentuje Twoją firmę zarówno przed sądem, jak i przed kancelarią komorniczą. Zapewniamy Ci stałą pomoc prawną. Zapraszamy do nawiązania współpracy.