Kancelaria Adwokacka Warszawa

Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy jest dziedziną która obejmuje wiele zagadnień a dynamizm jej rozwoju jest bardzo duży, dlatego też nasi prawnicy systematycznie poszerzają swoją wiedzę, by niesiona przez nas pomoc była na jak najwyższym poziomie. 

AMK Sp. z o.o. zapewnia pomoc prawną oraz świadczy kompleksową obsługę stosunków pracowniczych.
Zespół naszych specjalistów zapewnia kompleksową obsługę pracowników jaki i pracodawców z zakresu spraw dotyczących:

  • stosunku pracy ( m.in. spory związane z rozwiązaniem umowy o pracę, ustaleniem istnienia stosunku pracy)
  • finansów związanych z stosunkiem pracy (m.in. spory o wysokość wynagrodzenia, ekwiwalenty)
  • czasu pracy ( m.in. nadgodziny i ich rozliczenie, zwolnienia lekarskie)
  • odszkodowań za wypadki przy pracy
  • przygotowania umów cywilnoprawnych, kontraktów managerskich, regulaminów pracy i wynagrodzenia
  • dochodzenie roszczeń związanych z realizacją umów cywilnoprawnych.

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz nawiązania współpracy zachęcamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.