Kancelaria Adwokacka Warszawa

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Dzięki bogatemu doświadczeniu, zdobytemu podczas obsługi wykonawców z obszaru całej Polski, AMK Sp. z o.o. świadczy pomoc prawną w zakresie obsługi przedsiębiorców biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Nasz zespół świadczy pomoc obejmującą m. in.:

  • analiza dokumentacji przetargowej pod kątem ryzyka prawnego
  • pomoc w przygotowaniu oferty i wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  • pomoc w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • sporządzanie skarg do sądów i reprezentację w postępowaniu przed sądami,
  • negocjacje z Zamawiającym.

Współpraca z zespołem AMK Sp. z o.o. to gwarancja uniknięcia formalno-prawnych pułapek w prowadzeniu postępowania a co za tym idzie duża szansa na uzyskanie zamówienia.

W celu uzyskania większej ilości informacji oraz nawiązania współpracy zachęcamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.