Informacja:
Amk Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany w ramach Programy Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” pod nazwą „Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy AMK Sp. z o.o. działającej w sektorze IT, stanowiącym jedną z Marek Produktowych Polskiej Gospodarki”, nr umowy POIR.03.03.03-14-0128/16. Więcej informacji: tutaj.